Afdrukken

Auteursrecht
Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site.
Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee evenmin geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee. Voor zover wij teksten en/of beeldmateriaal hebben overgenomen van derde partijen hebben we daarbij zover mogelijk de bron vermeld.

Privacy Statement
Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Alle gegevens die u stuurt via deze site naar Bouwkundig Advies & Tekenburo Flakkee dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.